top of page

OM OSS

Två avdelningar - en enhet

Förskolan Paletten är en fristående förskola i Enköpings kommun. Vår verksamhet startade 1995, den är personaldriven och består av två avdelningar (Ekolsund och Skolsta) med barn i åldrarna 1-5 år. Båda avdelningarna ligger i hus med gammal prägel och i trevlig utemiljö med närhet till skog. Avdelningarna har nära samarbete med varandra och fungerar som en gemensam enhet. 

 

Utflykter 

Vi har minibussar som vi åker med på både mindre och större utflykter. Det kan handla om att åka till en bondgård, gå på museum eller teater i närområdet. Utflykterna utmanar barnens utveckling och skapar en arbetsmiljö som präglas av glädje och stimulans.  

Närproducerad mat 

Vi lagar all vår mat från grunden och handlar så närproducerat som möjligt. 

Värdegrund 

Vårt värdegrundsarbete utgår från att alla människor har lika värde och att olikheter är en tillgång. Alla barn är unika och ska utvecklas utifrån sin förmåga och takt. Genom bland annat Grön flagg arbetar vi för en hållbar utveckling. Närheten till skog och vatten ger möjlighet till många roliga, spännande och lärorika upplevelser som gör barnen miljömedvetna. Utifrån vetenskaplig grund arbetar vi med teknik, matematik, språk och naturvetenskap. Vår inspirerande miljö, både inne och ute, främjar leken som lärande.

Förskoleappen 

Genom ett nära samarbete med vårdnadshavare är vår ambition att alla barn ska trivas, utvecklas och känna sig trygga. Vi arbetar dagligen med förskoleappen Tyra där vi delar bilder och videor med beskrivande texter till vårdnadshavare, det gör att de kan följa barnens vardag på ett smidigare sätt. Vi delar även information i appen och det finns möjlighet till kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare. 

bottom of page